1 year ago

lam bang cap 3 tai ha noi

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm làng nhàng của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm trú read more...1 year ago

làm bằng cấp 3 hà nội

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm trung bình của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm trún read more...